Bayer for Healthcare Professionals

Relevante informatie binnen handbereik

Products & services

Kyleena®: voor pare én nullipare vrouwen

Ondanks de beschikbaarheid van goede anticonceptie is – ook in Nederland – het aantal ongeplande zwangerschappen nog steeds hoog. 1, 2  Ook het abortuscijfer vertoont, na een aanvankelijke daling in 2008, sinds 2015 weer een geleidelijke stijging van 1,5% (met name in de leeftijdscategorie onder 30 jaar). Volgens de meest recent beschikbare cijfers vonden er  in 2015 26.916 abortus plaats bij vrouwen woonachtig in Nederland. 3 Dat betekent dat er elke drie minuten in werktijd een abortus in Nederland wordt uitgevoerd.

Kortwerkend versus langwerkend

Onder vrouwen die orale anticonceptie gebruiken is de therapietrouw laag. In een groot wereldwijd uitgevoerd onderzoek gaf meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen aan dat ze de pil meer dan éénmaal in het afgelopen kwartaal waren vergeten. 4 Ook resorptiestoornissen (braken, diarree) of het gebruik van comedicatie dragen ertoe bij dat de betrouwbaarheid in de praktijk (typical use) bij kortwerkende vormen van anticonceptie doorgaans veel minder groot is dan de theoretische betrouwbaarheid (perfect use).

Daarentegen is er bij langwerkende anticonceptiemethoden zoals intra-uteriene anticonceptie niet of nauwelijks verschil in effectiviteit voor typical use versus perfect use. 5-6

Thema’s als ‘niet steeds aan anticonceptie hoeven denken’ of ‘minder systemische hormonen, maar nog wel de toegevoegde waarde van plaatselijk hormoon’ (zoals een hoge betrouwbaarheid, minder bloedverlies en minder dysmenorroe) 8,11 zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw van grote invloed geweest bij de ontwikkeling van het hormoonspiraaltje Mirena®.

Medische noodzaak

Er was echter een duidelijke “medical need” voor een nieuw, lager gedoseerd en kleiner hormoonspiraaltje.  Een nog geringere dosis hormoon sluit aan bij de wens van zowel de vrouw anno nu, als van de registratie-autoriteiten en de WHO, om met een zo laag mogelijke hoeveelheid werkzame stof het gewenste effect te bereiken. 8  Door het hormoonreservoirtje te verkleinen kan bovendien een smallere applicator worden gebruikt, waardoor de plaatsing gemakkelijker voor de arts, en minder oncomfortabel voor de vrouw verloopt.7-9

Om hieraan tegemoet te komen werd Kyleena®; ontwikkeld: een nieuw hormoonspiraaltje dat  gedurende vijf jaar dagelijks een kleine hoeveelheid progestageen hormoon afgeeft, met de kleinste T-vorm die momenteel beschikbaar is. Kyleena® bevat 19,5 mg levonorgestrel (bij Mirena® 52 mg) en het verticale stammetje is slechts 3,8 mm smal (bij Mirena® 4,4 mm). 10-11

De registratie van Kyleena®; is onder meer gebaseerd op gegevens van grootschalig gerandomiseerd fase III-onderzoek, waaraan zowel nullipare als pare vrouwen deelnamen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en verschillende Europese landen, waaronder ook in Nederland. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het hormoonspiraaltje zeer betrouwbaar is (PI 0,29 na 5 jaar) en goed verdragen wordt, ongeacht leeftijd en pariteit.   8,10,12

Artsen en verloskundigen beoordeelden in 9 van de 10 gevallen  de insertie van het kleinere en lager gedoseerde hormoonspiraaltje Kyleena® als “gemakkelijk”. Van de vrouwen vond 65% de insertie “niet” of slechts “licht” pijnlijk,  99% was ‘zeer tevreden’ of ‘enigszins tevreden’ en 4 van de 5 vrouwen wilden na de studie het gebruik van Kyleena® continueren. 7,8

Wat is nu voor wie geschikt?

Uit de resultaten blijkt dat Kyleena® geschikt is voor zowel nullipare als pare vrouwen die een zeer betrouwbare vorm van anticonceptie wensen waaraan ze niet dagelijks hoeven denken. 8,12

Mirena® is geïndiceerd voor vrouwen met versterkt vaginaal bloedverlies (HMB = menorragie), als progestageenadjuvans bij HRT (voor 3 jaar) en als anticonceptivum. 11

 

Referenties

 1. Sedgh et al, Stud Fam Plann 2014;45:301–314
 2. Zolna M and Lindberg ,. New York: Guttmacher Institute, 2012
 3. Meest recente cijfers IGZ 2015, publicatie 2017
 4. Hooper DJ, Clin Drug Investig 2010;30:749–763
 5. Trussell J, Contraception 2011;83:397-404
 6. Winner B et al. Effectiveness of long-acting reversible contraception. N Engl J Med 2012;366:1998–2007
 7. Gemzell-Danielsson K et al, Fertil Steril. 2012;97(3):616-22.e1-3
 8. Nelson A,. Expert Review. Clin Pharm 2017; 10: 8, 833-842.
 9. Gemzell-Danielsson K, Buhling KJ, Dermout SM et al. Contraception. 2016;93(6):507–512
 10. SmPC Kyleena, maart 2018.
 11. SmPC Mirena, maart 2018.
 12. Gemzell-Danielsson K, Apter D, Dermout S, et al. Eur J Obs Gyn Reprod Biol 2017:2010-22-28.

 

Bekijk ook het overzicht met de verschillen tussen Mirena® en Kyleena®.